Nabory 2014


OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

W dniu 12 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego rozpatrzono odwołania oraz ustalono ostateczne listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania.

 Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe:

1) Małe projekty - projekty wybrane do finansowania

2) Małe projekty - projekty niewybrane do finansowania   

 3) Odnowa i rozwój wsi  

 4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

 5) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty wybrane do finansowania  

 6) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty niewybrane do finansowania

--------------------------------------
WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE

W dniu 28 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w dniach 05.05.2014 r. - 19.05.2014 r.

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe:

1) Małe projekty
2) Odnowa i rozwój wsi
3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

--------------------------------------
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
 
Stowarzyszenie LGD Dolina Samy informuje, iż w dniach od 05.05.2014 roku do 19.05.2014 roku przeprowadzony zostanie ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięć w ramach Osi LEADER. Wzorem lat ubiegłych nabór umożliwi składanie wniosków w ramach następujących działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym ogłoszeniem.

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.