Nabory 2013


NABÓR JESIENNY 2013

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

W dniu 4 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego rozpatrzono odwołanie oraz ustalono ostateczne listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania.

Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe:

 1) Małe projekty - projekty wybrane do finansowania

 2) Małe projekty - projekty niewybrane do finansowania 

 3) Odnowa i rozwój wsi

 4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - projekty wybrane do finansowania

 5) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - projekty niewybrane do finansowania

 6) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

-------------------------------------------------

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE        

 W dniu 20 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w dniach 24.10.2013 r. - 07.11.2013 r.

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe:

1) Małe projekty
2) Odnowa i rozwój wsi
3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
-------------------------------------------------
ZAKOŃCZENIE JESIENNEGO NABORU

W dniu 7 listopada zakończony został nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (Oś LEADER). Do siedziby Stowarzyszenia LGD Dolina Samy złożonych zostało łącznie 39 wniosków, które wkrótce poddane zostaną ocenie w oparciu o obowiązującą Lokalną Strategię Rozwoju oraz kryteria wyboru operacji. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdzie na bieżąco informować będziemy o przebiegu procesu oceny wniosków.

            Zestawienie złożonych wniosków:

            -        „Małe projekty” – 28 wniosków,

            -        „Odnowa i rozwój wsi” – 2 wnioski,

            -        „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 7 wniosków,

            -        „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 2 wnioski

-------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O NABORZE
Stowarzyszenie LGD Dolina Samy informuje, iż w dniach od 24.10.2013 roku do 07.11.2013 roku przeprowadzony zostanie kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację przedsięwzięć w ramach Osi LEADER. Wzorem lat ubiegłych jesienny nabór umożliwi składanie wniosków w ramach następujących działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym ogłoszeniem.
-------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR WIOSENNY 2013

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE

W dniu 09 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego rozpatrzono odwołania oraz ustalono ostateczne listy rankingowe wniosków wybranych do finansowania.

 

Poniżej przedstawiamy ostateczne listy rankingowe:

 

1) Małe projekty - projekty przyjęte do finansowania

2) Małe projekty - projekty nie przyjęte do finansowania

3) Odnowa i rowój wsi

4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - projekty przyjęte do finansowania

5) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - projekty nie przyjęte do finansowania

6) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty przyjęte do finansowania

7) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty nie przyjęte do finansowania

 

-------------------------------------------------

WSTĘPNE LISTY RANKINGOWE           

W dniu 18 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono ocenę wniosków złożonych w dniach 25.03.2013 r. - 08.04.2013 r.

Poniżej zamieszczamy wstępne listy rankingowe:

1) Małe projekty

2) Odnowa i rozwój wsi

3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

<span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: &quot;C


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.