Nabory 2012


NABÓR JESIENNY 2012

Ostateczne listy rankingowe:

1) Małe projekty

2) Odnowa i rowój wsi

3) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty przyjęte do finansowania

5) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - projekty nie przyjęte do finansowania

----------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O NABORZE 24.09.2012 - 08.10.2012
---------------------------------------------------------------------------
 
NABÓR WIOSENNY 2012
 
Ostateczne listy rankingowe:
 
1) wniosków wybranych do finsowania w ramach LSR
2) wniosków nie wybranych do finsowania ale zgodnych z LSR
3) wniosków nie zgodnych z LSR
---------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O NABORZE  

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.