Nabory 2010


Szanowni Państwo,

w dniu 17 czerwca 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, na którym dokonano oceny złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz punktacji.

W wyniku weryfikacji powstały proponowane poniżej listy rankingowe wskazujące wybrane do  dofinansowania operacje w ramach „Małych projektów”, „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

Ostateczne listy rankingowe zostaną ogłoszone po zakończonym procesie odwoławczym.

Listy rankingowe:
                        1) Małe projekty: Pobierz

                         2) Odnowa i rozwoju wsi: Pobierz

                          3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: Pobierz

--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków na dofinansowanie  w ramach unijnego programu LEADER  wpłynęła następująca ilość wniosków:

 1. w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  • 0 wniosków
  • limit dostępnych środków: 120 000 zł
 2. w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw”
  • 4 wnioski na łączną kwotę: 271 230,37 zł
  • limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
 3. w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  • 5 wniosków na łączną kwotę: 1 050 828,03 zł
  • limit dostępnych środków:      1 700 000,00 zł
 4. w operacjach, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe projekty”
  • – 16 wniosków na łączną kwotę: 323 132,83 zł
  • – limit dostępnych środków:         300 000,00 zł


O wynikach oceny złożonych wniosków poinformujemy Państwa po weryfikacji dokonanej przez Radę Stowarzyszenia.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE 4 DZIAŁAŃ

W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO LEADER


26 MAJA 2010 – 9 CZERWCA 2010
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „ogłoszenia o naborze” i „wnioski” , w biurze LGD, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl.
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio, w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (płyta CD) w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy, ul. Szamotulska 7, 62-090 Cerekwica, od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00 – 15:00, w dniach od 26 maja do 9 czerwca 2010 roku.
 
 
 

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.