Aktualności

Strony: 66« < … 64  65  [66] 

0207-12-18 Życzenia Świąteczne

 

       

Na zbliżające się Święta pragniemy

złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości

i ciepłej rodzinnej atmosferze.

 

Kolejny zaś Rok 2017

niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń

 

                                      Zarząd Stowarzyszenia 

                               LGD Dolina Samy

 

 

 


Strony: 66« < … 64  65  [66] 
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.