Aktualności

Strony: 64« < … 62  63  [64] 

2009-11-20 Nowy Zarząd energicznie rozpoczął prace
Pierwsze posiedzenie nowych władz odbyło się 19 listopada br. Spotkanie zaczęto od spraw proceduralnych. Najważniejszymi tematami było podpisanie umowy o funkcjonowaniu Stowarzyszenia w roku 2010 oraz wprowadzenie do dokumentacji statutowej nowych członków Zarządu.
Nie mniej ważne było zapoznanie się z aktualną sytuacją Stowarzyszenia podjęcie stosownych decyzji w sprawie realizacji zadań LGD Dolina Samy.
Podjęto również uchwałę odnośnie polityki informacyjnej oraz promocji. Ustalono również otwarcie konkursu na stanowisko Kierownika Biura W aktualnych tematach znalazło się również m.in. podsumowanie udziału w targach Poleko, które odbyły się w dniach 24-27 listopada oraz zainicjowanie programu szkoleń. Pierwsze tego typu spotkanie odbędzie się już w dniach 4-6 grudnia i będzie miało charakter warsztatów szkoleniowych dla organów decyzyjnych.
Następne spotkanie, na którym zostaną wdrożone dzisiejsze ustalenia wyznaczono na 30 listopada – Nowy Zarząd energicznie rozpoczął prace!
2009-11-13 Nowe władze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy
Dnia 12 listopada br. w Cerekwicy, podczas walnego zgromadzenia, wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
Nowym Prezesem Zarządu został Maciej Adamski. Na stanowiska Wiceprezesów wybrani zostali Anna Skrzyniarz, Wojciech Trojanek i Janusz Filipiak.
Funkcję Skarbnika pełnić będzie Beata Hejwosz.
W Zarządzie znaleźli się również Małgorzata Szymańska, Ryszard Lubka i Marcin Piechocki.
Zgromadzenie Członków było równeż okazją do powołania nowych członków Rady - Włodzimierza Kaczmarka i Justyny Krynickiej.
Przed nowym Zarządem stoją zadania, które przynosi ze sobą kolejny etap rozwoju działalności Stowarzyszenia. W zbliżającym się roku 2010 zaowocuje różnorodnymi formami realizacji celów, jakie określone są w statucie. Jednym z pierwszych będzie upowszechnienie informacji o możliwościach, jakie niesie ze sobą działalność LGD. Już od nowego roku stowarzyszenie wprowadzi program szkoleń specjalistycznych i warsztatów szkoleniowych. Przed nowym Zarządem intensywny okres prac nad reorganizacją grupy a jednocześnie okres podsumowań, planowania i ocen, wszystkie one będą pomocne przy budowaniu sprawnie działającego Stowarzyszenia.

Strony: 64« < … 62  63  [64] 
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.