Aktualności

Strony: 66« < … 62  63  [64]  65  66 >

2010-04-01 Uruchomienie nowej strony
Dziś uruchomiliśmy nową stronę.
2010-03-03 Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy
ma zaszczyt zaprosić na:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy,

które odbędzie się:
17 marca 2010 roku, o godz. 18:00
w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7


Materiały na Walne Zebranie – znowelizowana Lokalna Strategia Rozwoju oraz Statut wraz z projektami uchwał jak również porządek obrad znajdują się w zakładce Dokumenty LGD, zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.


Maciej Adamski
Prezes Zarządu

2010-03-01 Komunikaty
1. Zakończył się nabór na pracownika biura Stowarzyszenia, w wyniku którego wybrano panią Ilonę Weimann. Wszystkim, którzy nadesłali oferty pracy bardzo dziękujemy.

2. Po wygaśnięciu umowy o pracę kierownika biura – pana Filipa Nałęcza-Jóźwiaka powołano na jego miejsce awansem wewnętrznym panią Karolinę Borowczak.

3. Od 1 marca Stowarzyszenie funkcjonuje w nowym biurze – na tyłach budynku Klubu Sołeckiego.

Strony: 66« < … 62  63  [64]  65  66 >
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.