Aktualności

Strony: 64« < … 62  63  [64] 

2009-11-13 Nowe władze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy
Dnia 12 listopada br. w Cerekwicy, podczas walnego zgromadzenia, wybrano nowe władze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
Nowym Prezesem Zarządu został Maciej Adamski. Na stanowiska Wiceprezesów wybrani zostali Anna Skrzyniarz, Wojciech Trojanek i Janusz Filipiak.
Funkcję Skarbnika pełnić będzie Beata Hejwosz.
W Zarządzie znaleźli się również Małgorzata Szymańska, Ryszard Lubka i Marcin Piechocki.
Zgromadzenie Członków było równeż okazją do powołania nowych członków Rady - Włodzimierza Kaczmarka i Justyny Krynickiej.
Przed nowym Zarządem stoją zadania, które przynosi ze sobą kolejny etap rozwoju działalności Stowarzyszenia. W zbliżającym się roku 2010 zaowocuje różnorodnymi formami realizacji celów, jakie określone są w statucie. Jednym z pierwszych będzie upowszechnienie informacji o możliwościach, jakie niesie ze sobą działalność LGD. Już od nowego roku stowarzyszenie wprowadzi program szkoleń specjalistycznych i warsztatów szkoleniowych. Przed nowym Zarządem intensywny okres prac nad reorganizacją grupy a jednocześnie okres podsumowań, planowania i ocen, wszystkie one będą pomocne przy budowaniu sprawnie działającego Stowarzyszenia.

Strony: 64« < … 62  63  [64] 
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.