Aktualności

Strony: 64« < … 61  62  [63]  64 >

2010-01-18 Już wkrótce Stowarzyszenie będzie miało biuro z prawdziwego zdarzenia
Z początkiem roku prace budowlane przy remontowanym biurze ruszyły pełną parą.
Dzięki zaangażowaniu władz gminy Rokietnica i przy współudziale osób
z Cerekwicy lokal przy ulicy Szamotulskiej nabiera kształtu.
Liczymy na to, że już wczesną wiosną będziemy mogli przyjmować  
Państwa w pełni przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach.
2009-12-01 Zarząd radzi w sprawach budżetu
W poniedziałek, 30 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Tym razem spotkanie miało charakter roboczy. Wśród tematów dominowały te dotyczące formalnego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz organizacji pracy Biura.
Większa część spotkania przebiegała pod znakiem oceny kondycji finansowej Stowarzyszenia. W wyniku wspólnej decyzji postanowiono między innymi o podpisaniu aneksu umowy z Urzędem Marszałkowskim co pozwoli w przyszłym roku dysponować budżetem na promocję i organizację biura. Przyznano środki na organizację biura oraz podpisano uchwałę o planowaniu promocji na rok 2010. Sekretarz ds. Wyboru Kierownika Biura, Janusz Filipiak przedstawił protokół z przebiegu konkursu, w wyniku którego jednomyślnie przyjęto uchwałę o przyznaniu stanowiska Kierownika Biura Filipowi Nałęcz-Jóźwiakowi.
2009-11-20 Nowy Zarząd energicznie rozpoczął prace
Pierwsze posiedzenie nowych władz odbyło się 19 listopada br. Spotkanie zaczęto od spraw proceduralnych. Najważniejszymi tematami było podpisanie umowy o funkcjonowaniu Stowarzyszenia w roku 2010 oraz wprowadzenie do dokumentacji statutowej nowych członków Zarządu.
Nie mniej ważne było zapoznanie się z aktualną sytuacją Stowarzyszenia podjęcie stosownych decyzji w sprawie realizacji zadań LGD Dolina Samy.
Podjęto również uchwałę odnośnie polityki informacyjnej oraz promocji. Ustalono również otwarcie konkursu na stanowisko Kierownika Biura W aktualnych tematach znalazło się również m.in. podsumowanie udziału w targach Poleko, które odbyły się w dniach 24-27 listopada oraz zainicjowanie programu szkoleń. Pierwsze tego typu spotkanie odbędzie się już w dniach 4-6 grudnia i będzie miało charakter warsztatów szkoleniowych dla organów decyzyjnych.
Następne spotkanie, na którym zostaną wdrożone dzisiejsze ustalenia wyznaczono na 30 listopada – Nowy Zarząd energicznie rozpoczął prace!

Strony: 64« < … 61  62  [63]  64 >
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.