Aktualności

Strony: 64« < … 60  61  [62]  63  64 >

2010-03-01 Komunikaty
1. Zakończył się nabór na pracownika biura Stowarzyszenia, w wyniku którego wybrano panią Ilonę Weimann. Wszystkim, którzy nadesłali oferty pracy bardzo dziękujemy.

2. Po wygaśnięciu umowy o pracę kierownika biura – pana Filipa Nałęcza-Jóźwiaka powołano na jego miejsce awansem wewnętrznym panią Karolinę Borowczak.

3. Od 1 marca Stowarzyszenie funkcjonuje w nowym biurze – na tyłach budynku Klubu Sołeckiego.
2010-02-19 Projekt znowelizowanej Strategii
Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia LGD Dolina Samy


Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas szkolenia organów decyzyjnych LGD w grudniu 2009 r. oraz dostosowując się do zaktualizowanych przepisów prawa i wskazań Urzędu Marszałkowskiego publikujemy projekt znowelizowanej Strategii naszej LGD – wersja 2.1.  Plik do pobrania tutaj.

Zmiany dotyczą przede wszystkim aktualizacji danych dotyczących Stowarzyszenia, zmiany trybu i kalendarza wyboru operacji, alokacji środków na poszczególne operacje oraz wielkości wskaźników osiągania rezultatu.
Mamy świadomość, że znowelizowana Strategia może być jeszcze obarczona błędami lub nieścisłościami. Zachęcamy więc Państwa do jej wnikliwej lektury oraz do nadsyłania nam swoich uwag i sugestii.
W najbliższym czasie na naszej stronie opublikujemy znowelizowany projekt Statutu wraz z regulaminami wewnętrznymi.
W drugiej połowie marca br. zwołamy Walne Zebranie, podczas którego będziemy proponować m. in. zaakceptowanie tych zmian oraz przedstawimy do Państwa aprobaty bilans za miniony rok.

Zarząd Stowarzyszenia
2010-02-03 Nabór na stanowisko: pracownik biurowy
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pracy.

Strony: 64« < … 60  61  [62]  63  64 >
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.