Aktualności

Strony: 64« < … 58  59  [60]  61  62 > »

2010-05-20 Nowe wzory formularza wniosku na działanie Odnowa i rozwój wsi

UWAGA!

W związku ze zmianą formularza wniosku na działanie Odnowa i rozwój wsi w ramach osi 4 LEADER zamieszczamy nowe wzory formularza i instrukcji na to działanie. Dokumenty do pobrania w dziale Wnioski

2010-05-20 Dodatkowe konsultacje

W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami prowadzonymi przez pana Adama Futymskiego mogą skorzystać Państwo z bezpłatnego doradztwa również we wtorek 25 maja i 1 czerwca br. w godz. 16.00 – 20.00.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.

2010-04-20 Kolejne posiedzenie Zarządu
W dniu 20 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, na którym – oprócz omówienia bieżących spraw Stowarzyszenia – podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
Zmiana związana jest z dostosowaniem kwoty zarezerwowanej na operację „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” do wymaganego minimum 10% budżetu przeznaczonego na realizację wszystkich operacji – w wersji uchwalonej na Walnym Zebraniu w dn.17.03.10 wynosiła ona 9,99 %. Wskutek zaleceń UM dokonano przesunięcia i zapisy na stronach 64 – 65 w LSR zmieniono następująco:
Przedsięwzięcie VI Zagospodarowanie naszych bogactw przez inwestycje
- w części Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpisuje się kwotę 320.944 zł.
- w części Odnowa wsi wpisuje się kwotę 2.742.726 zł. Strony 91, 92, 93 Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR otrzymują brzmienie jak w załączniku:

Załącznik


Strony: 64« < … 58  59  [60]  61  62 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.