Aktualności

Strony: 64« < … 4  5  [6]  7  8 > »

2016-06-02 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie 16 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim w Cerekwicy.

Najważniejsze punkty proponowanego porządku obrad to:

1. Informacja o działalności  Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania. 

2. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2015.

3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dot. bilansu Stowarzyszenia za rok 2015.

4. Przyjęcie sprawozdania i bilansu Zarządu za 2015 rok oraz udzielenie Zarządowi

   Absolutorium za rok 2015.

5. Informacja o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia w związku z niewybraniem LSR do            realizacji przez UMWW.

 Serdecznie zapraszamy.

2016-06-02
2016-06-01 Rowerem przez wieś …

Nie słabnie zainteresowanie Wioską Tematyczną „Wieś Koźlaków”. Tym razem w gościnne progi Koźlaków zawitali pasjonaci wypraw rowerowych z Wielkopolski i Mazowsza, na co dzień pracujący w jednostkach Centrum Doradztwa Rolniczego. Podążając z Poznania do ULEczalni Orle https://www.facebook.com/ULEczalnia/?fref=ts cykliści skorzystali z oferty wioski tematycznej i znaleźli odpowiedź na pytanie – ile jest tych „koźlaków”? Teraz już to wiedzą, ale obiecali, że nikomu nie powiedzą. Jeśli was to ciekawi musicie dowiedzieć się o tym sami odwiedzając Koźle. Wiemy, że im się podobało, o czym świadczą skrzętnie zanotowane cytaty: „Jesteśmy zachwyceni rozwijającymi się inicjatywami w wiosce. Gościnność i profesjonalizm w obsłudze turysty przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Polecamy wszystkim Koźle!!!”

A, że historia i życie rowerowym kołem się toczy warto wspomnieć, że wśród rowerzystów był dobry duch „Wioski Koźlaków” – Grzegorz Cetner, który kilka lat temu aktywnie wspierał proces tworzenia tej wioski.
Strony: 64« < … 4  5  [6]  7  8 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.