Aktualności

Strony: 66« < … 3  4  [5]  6  7 > »

2018-11-21 Wielkopolskim szlakiem niepodległości

Wielkopolskim szlakiem niepodległości – rajd edukacyjny zorganizowany w dniu 17.11.2018r. przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Samy”, Sołectwo Mrowino – Cerekwica przy udziale Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Cel tego wydarzenia to upamiętnienie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, zdobycie wiedzy z historii o działaniach związanych z powstaniem wielkopolskim  na terenie Powiatu Poznańskiego. Liczny udział w wydarzeniu wzięła młodzież szkolna z Szkoły Podstawowej Mrowino, przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „ Pod Kasztanem”i mieszkańcy gminy Rokietnica. Uczestnicy tego rajdu odwiedzili  Muzeum im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, następnie stary cmentarz w Cerekwicy oraz cmentarz w Kiekrzu.

Na mogile generała i powstańców delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Podczas rajdu towarzyszyła nam grupa miłośników historii „Huzar” z Kaźmierza, Pani Anna Szukalska-Kuś, kustosz Muzeum Wojskowego w Poznaniu, która fascynowała wszystkich swoją wiedzą historyczną .

Podczas składania kwiatów Pan Piotr Kęsy akcentował ten moment trąbką sygnałową. Wspaniale reprezentowała się drużyna ZHP dziewcząt wraz z swoją opiekunką P. Sylwią Zabrocką.

Finał rajdu miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie wysłuchaliśmy koncertu piosenek wojskowych w wykonaniu grupy śpiewaczej „Pod Kasztanem”, młodzież szkolna deklarowała tematyczne wiersze, Pani Ela Wesołowska szkoliła i pokazywała jak wykonać „Kokardę Narodową”. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulkę z nadrukiem oraz zostali poczęstowani smacznym posiłkiem.

2018-09-16 „Śladem Powstańczej Rozetki”
2018-06-14 Zaproszenie na Walne Zabranie Członków Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

ma zaszczyt zaprosić na:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy,

które odbędzie się:

28 czerwca 2018 roku o godz. 17:00

w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy,  Cerekwica, ul. Szamotulska 7

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:
1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania
     uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
5. Informacja o działalności  Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Zebrania Walnego.
6. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
7. Zapoznanie się z opinią Członków Komisji Rewizyjnej dot. bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
8. Przyjęcie sprawozdania i bilansu za 2017 rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za rok
    2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Dyskusja i sprawy bieżące.
11. Zakończenie Zebrania.

Strony: 66« < … 3  4  [5]  6  7 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.