Aktualności

Strony: 64« < … 3  4  [5]  6  7 > »

2016-07-22 Prasa pisze … czytajcie !!!
Wioski tematyczne działają, dobrze się mają, a na dodatek rosnące zainteresowanie wzbudzają. Dowodem na to jest artykuł, który ukazał się w jednym z lipcowych numerów tygodnika „Dzień Szamotulski”. Można w nim przeczytać o naszych wioskach i zapoznać się z atrakcjami jakie oferują. Bardzo nas cieszy, że dziennikarskie oczy spojrzały w ich stronę, a sprawne pióro przyczyniło się do rozpropagowania pierwszych w Wielkopolsce wiosek tematycznych.2016-06-22 Młodzi regionaliści … na tropie przygód

Ciekawość świata wśród najmłodszych chyba nikogo nie może dziwić. Przejaw takiej ciekawości mieliśmy możliwość zobaczyć przy okazji wizyty dzieci z terenu Gminy Rokietnica, które zawitały w Koźlu. Młodzi regionaliści szukając przygód zapewne znaleźli je w punktach tematycznych Wioski Koźlaków, przenosząc się w świat młynarstwa, myślistwa i zielarstwa. Nie lada przygodą było mielenie zboża w starych żarnach, zwiedzanie mini muzeum łowiectwa przy akompaniamencie rogów myśliwskich i obcowanie z ziołami. Dopełnieniem programu pobytu było spotkanie ze zwierzętami, które wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród najmłodszych. Bez wątpienia była to przygoda pozwalająca stanąć oko w oko z kozą, pogonić gęsi i zobaczyć poroże danieli. Prawda, że ciekawie ???!!! Po tak wyczerpujących przygodach nie zabrakło czasu na regenerację sił przy pysznej grochówce, kiełbasce z ogniska i cieście drożdżowym z rabarbarem.

Wizyta w Koźlu jako przejaw realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Rokietnica odbyła się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy i Sołectwa Mrowino – Cerekwica.
2016-06-02 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie 16 czerwca 2016 roku o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim w Cerekwicy.

Najważniejsze punkty proponowanego porządku obrad to:

1. Informacja o działalności  Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania. 

2. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2015.

3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dot. bilansu Stowarzyszenia za rok 2015.

4. Przyjęcie sprawozdania i bilansu Zarządu za 2015 rok oraz udzielenie Zarządowi

   Absolutorium za rok 2015.

5. Informacja o bieżącej sytuacji Stowarzyszenia w związku z niewybraniem LSR do            realizacji przez UMWW.

 Serdecznie zapraszamy.


Strony: 64« < … 3  4  [5]  6  7 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.