Aktualności

Strony: 65« < … 2  3  [4]  5  6 > »

2017-05-09 ZAPRASZAMY

2017-03-29 ZAPRASZMY
2016-08-02 Funkcjonowanie punktu nieodpłatnych porad prawnych

Utworzenie punktu porad prawnych dla mieszkańców Gminy Rokietnica okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” o czym świadczyć może duże zainteresowanie poradami prawnymi, skierowanymi do przedstawicieli lokalnego społeczeństwa, udzielanymi przez zatrudnionego radcę prawnego. W pierwszych siedmiu miesiącach funkcjonowania punktu z jego usług skorzystało blisko 150 osób, poszukujących pomocy w rozwiązaniu swoich problemów natury prawnej. Wśród nich przeważały osoby objęte wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, nie zabrakło także osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób powyżej 65 roku życia.

Zebrane doświadczenia, poczynione obserwacje i chęć dążenia do jak największej efektywności w funkcjonowania punktu sprawiają, że od 08 sierpnia 2016 roku punkt nieodpłatnych porad prawnych zmienia swoje godziny funkcjonowania otwierając się na wszystkich zainteresowanych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z punktu porad prawnych zlokalizowanego w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (ul. Szamotulska 7).

 

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.


Strony: 65« < … 2  3  [4]  5  6 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.