Aktualności

Strony: 64<  1  2  [3]  4  5 > »

2017-01-02 Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo,

zapraszamy od 02.01.2017r. do dalszego odwiedzania i korzystania z
punktu pomocy nieodpłatnych porad prawnych znajdującego się w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
Z porad prawnych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prawnych prosimy o kontakt telefoniczny 
w celu umówienia terminu spotkania – telefon 784 930 376.
Porad prawnych w punkcie w Cerekwicy udziela radca prawny – Tatiana Kiełb-Szewczyk.
Z bezpłatnej porady prawnej mogą skorzystać:
osoby, które w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się po poradę korzystały ze świadczeń
-     posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
-   kobiety w ciąży,
-     kombatanci,
-     posiadacze ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,
-     osoby poniżej 26 roku życia,
-     osoby powyżej 65 roku życia,
-   osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Każdy kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej powinien posiadać ze sobą w trakcie wizyty dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z porad, a także dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuacji i problemu prawnego, w tym m.in. umowy, pisma, zaświadczenia lub inne dokumenty, które ułatwią prawnikowi zapoznanie się ze szczegółami sprawy.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.

                                                   

2016-12-21 Życzenia Świąteczne
 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa

 

                         Zarząd Stowarzyszenia

                        LGD Dolina Samy

2016-08-02 Funkcjonowanie punktu nieodpłatnych porad prawnych

Utworzenie punktu porad prawnych dla mieszkańców Gminy Rokietnica okazało się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” o czym świadczyć może duże zainteresowanie poradami prawnymi, skierowanymi do przedstawicieli lokalnego społeczeństwa, udzielanymi przez zatrudnionego radcę prawnego. W pierwszych siedmiu miesiącach funkcjonowania punktu z jego usług skorzystało blisko 150 osób, poszukujących pomocy w rozwiązaniu swoich problemów natury prawnej. Wśród nich przeważały osoby objęte wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, nie zabrakło także osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz osób powyżej 65 roku życia.

Zebrane doświadczenia, poczynione obserwacje i chęć dążenia do jak największej efektywności w funkcjonowania punktu sprawiają, że od 08 sierpnia 2016 roku punkt nieodpłatnych porad prawnych zmienia swoje godziny funkcjonowania otwierając się na wszystkich zainteresowanych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Zapraszamy wszystkie uprawnione osoby do korzystania z punktu porad prawnych zlokalizowanego w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (ul. Szamotulska 7).

 

Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.


Strony: 64<  1  2  [3]  4  5 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.