Aktualności

Strony: 66<  1  2  [3]  4  5 > »

2018-02-19 Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

ma zaszczyt zaprosić na:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy,

które odbędzie się:

06 marca 2018 roku o godz. 16:00

w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:

1 Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

5. Podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu Stowarzyszenia w części dotyczącej składu Komisji Rewizyjnej.

6.   Sprawy bieżące.

7.   Dyskusja.

8.   Zakończenie Zebrania.

2018-01-02 Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo,

zapraszamy od 02.01.2018r. do dalszego odwiedzania i korzystania z
punktu pomocy nieodpłatnych porad prawnych znajdującego się w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
Z porad prawnych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prawnych prosimy o kontakt telefoniczny 
w celu umówienia terminu spotkania – telefon 784 930 376.
Porad prawnych w punkcie w Cerekwicy udziela radca prawny – Tatiana Kiełb-Szewczyk.
Z bezpłatnej porady prawnej mogą skorzystać:
osoby, które w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się po poradę korzystały ze świadczeń
-     posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
-   kobiety w ciąży,
-     kombatanci,
-     posiadacze ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,
-     osoby poniżej 26 roku życia,
-     osoby powyżej 65 roku życia,
-   osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Każdy kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej powinien posiadać ze sobą w trakcie wizyty dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z porad, a także dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuacji i problemu prawnego, w tym m.in. umowy, pisma, zaświadczenia lub inne dokumenty, które ułatwią prawnikowi zapoznanie się ze szczegółami sprawy.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.

                                                   

2017-12-20 Życzenia Świąteczne
 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2018 wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa

 

                         Zarząd Stowarzyszenia

                        LGD Dolina Samy


Strony: 66<  1  2  [3]  4  5 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.