Aktualności

Strony: 66<  1  2  [3]  4  5 > »

2022-01-13 Zaproszenie na Walne Zabranie - 28.01.2022 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie się 28 stycznia 2022 roku o godz. 17.00 w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
5. Podjęcie uchwały ws. wysokości składek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy.
6. Podjęcie uchwały ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy.
7. Podjęcie uchwały ws. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy.
8. Dyskusja - omówienie bieżących prac Stowarzyszenia oraz wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.
2021-12-22 Życzenia Świąteczne

2021-10-27 Zaproszenie na Walne Zabranie - 24.11.2021 r.
Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 listopada 2021 roku o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
2. Ustalenie porządku obrad
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
6. Aktualizacja Statutu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
7. Dyskusja - omówienie bieżących prac Stowarzyszenia oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie w związku ze wznowieniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o pisemne potwierdzenie członkowstwa w Stowarzyszeniu  na załączonej deklaracji dla osoby fizycznej lub osoby prawnej.

Potwierdzenie można przesłać pocztą/ kurierem na adres: Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Cerekwica, ul. Szamotulska 7; 62-090 Rokietnica lub na adres mailowy: biuro@dolinasamy.pl do dnia 19 listopada 2021 roku.


Strony: 66<  1  2  [3]  4  5 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.