Kalendarz


2022-02-11 TWÓRCY, ARTYŚCI, RĘKODZIENICY POSZUKIWANI!!!

TWÓRCY, ARTYŚCI, RĘKODZIELNICY POSZUKIWANI !


LGD Dolina Samy organizuje wydarzenie/ warsztaty wielkanocne, na których lokalni artyści będą mogli zaprezentować zarówno swoje prace, jak i umiejętności.

Zapraszamy twórców, artystów, rękodzielników, wytwórców produktów regionalnych do zgłaszania udziału w charakterze wystawców do dnia 28 lutego 2022 roku. Wydarzenie odbędzie się  3 kwietnia 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy.

Więcej informacji udzielą koordynatorzy wydarzenia z poszczególnych Gmin.

  • Gmina Rokietnica i Gmina Kaźmierz – Pani Róża Lubka, tel. 607 939 405.
  • Tarnowo Podgórne – Pani  Marta Walkowiak, tel. 606 688 903
  • Miasto i Gminy Szamotuły– Pani Katarzyna Dyzert, tel. 515 195 97

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.