Kalendarz


2022-01-31 Składki Członkowskie
Szanowni Państwo,
 

Członkowie Stowarzyszenia LGD Dolina Samy, uprzejmie informujemy, że miesięczna składka członkowska wynosi 1,50 zł  /18,00 zł na rok/.

Powyższą składkę można wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia: 36 9072 0002 2002 0200 7258 0001.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.