Kalendarz


2021-06-30 Zaproszenie na Walne Zebranie
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.