Kalendarz


2020-09-24 UWAGA!!! Zmiana terminu Walnego Zebrania
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że termin Walnego Zebrania Członków LGD Dolina Samy został zmieniony z dnia 30 września 2020 r. o godz. 17.00 na dzień 29 września 2020 r. o godz. 17.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Za utrudnienia przepraszamy.

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.