Kalendarz


2019-05-12 I integracyjny rajd pn:

Szanowni Państwo,


zapraszamy w dniu 09.06.2019 r. do udziału w

I integracyjnym rajdzie pn: „Łączy nas rower”.

Prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz odesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 05.06.2019 r. na adres: biuro@dolinasamy.pl.

Rajd organizowany jest przez Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Sołectwo Mrowino-Cerekwica a współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.