Kalendarz


2018-12-23 Życzenia Bożonarodzeniowe
 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki bożonarodzeniowe  


           Niech zbliżające się Święta Bożego

Narodzenia będą pełne radości i skłaniają

Państwa do refleksji i zadumy nad planami

na Nowy Rok.

    Życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji

z podejmowanych decyzji.

                                   

                           Członkowie Zarządu

                            LGD Dolina Samy© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.