Kalendarz


2018-11-21 Wielkopolskim szlakiem niepodległości

Wielkopolskim szlakiem niepodległości – rajd edukacyjny zorganizowany w dniu 17.11.2018r. przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Samy”, Sołectwo Mrowino – Cerekwica przy udziale Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Cel tego wydarzenia to upamiętnienie setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, zdobycie wiedzy z historii o działaniach związanych z powstaniem wielkopolskim  na terenie Powiatu Poznańskiego. Liczny udział w wydarzeniu wzięła młodzież szkolna z Szkoły Podstawowej Mrowino, przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „ Pod Kasztanem”i mieszkańcy gminy Rokietnica. Uczestnicy tego rajdu odwiedzili  Muzeum im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, następnie stary cmentarz w Cerekwicy oraz cmentarz w Kiekrzu.

Na mogile generała i powstańców delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Podczas rajdu towarzyszyła nam grupa miłośników historii „Huzar” z Kaźmierza, Pani Anna Szukalska-Kuś, kustosz Muzeum Wojskowego w Poznaniu, która fascynowała wszystkich swoją wiedzą historyczną .

Podczas składania kwiatów Pan Piotr Kęsy akcentował ten moment trąbką sygnałową. Wspaniale reprezentowała się drużyna ZHP dziewcząt wraz z swoją opiekunką P. Sylwią Zabrocką.

Finał rajdu miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie wysłuchaliśmy koncertu piosenek wojskowych w wykonaniu grupy śpiewaczej „Pod Kasztanem”, młodzież szkolna deklarowała tematyczne wiersze, Pani Ela Wesołowska szkoliła i pokazywała jak wykonać „Kokardę Narodową”. Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulkę z nadrukiem oraz zostali poczęstowani smacznym posiłkiem.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.