Kalendarz


2017-12-01 Nieodpłatna pomoc prawna 2018
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż od 02.01.2018 roku w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7, będzie nadal prowadzona nieodpłatna pomoc prawna przez nasze Stowarzyszenie.

Udzielać jej będzie Pani Tataiana Kiełb - Szewczyk.

Serdecznie zapraszamy.

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.