Władze


ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1.      Karolina Miarka - Przezes Zarządu - Rokietnica

2.      Anna Skrzyniarz - Wiceprezes Zarządu - Tarnowo Podgórne

3.      Ryszard Lubka - Członek Zarządu, Skrabnik - Rokietnica

4.      Wiesław Kramm - Członek Zarządu - Szamotuły

 

RADA STOWARZYSZENIA:

1.       Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica – Przewodniczący Rady

2.       Zenon Gałka - Wójt Gminy Kaźmierz -  Wiceprzewodniczący Rady

3.       Jacek Sańko - Rokietnica - Sekretarz Rady

4.       Zenon Pawlaczyk – Kaźmierz 

5.       Anna Majorczyk-Reiter – Tarnowo Podgórne

6.       Janusz Zarzyński – Tarnowo Podgórne

7.       Krystyna Święcicka – Szamotuły

8.       Jerzy Just – Szamotuły

 


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.