Dokumenty LGD


Pliki do pobrania:

    Deklaracja Członkowska - osoba fizyczna

    Deklaracja Członkowska - osoba prawna

    Ankieta Monitorująca

    Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

    Statut Stowarzyszenia LGD Dolina Samy


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.