Nabory 2011


RADA OCENIŁA ZŁOŻONE WNIOSKI

 Zgodnie z założonym planem działania dnia 09.06.2011 roku spotkała się Rada Stowarzyszenia w celu dokonania merytorycznej oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach tegorocznego naboru.

W załączniku znajdą Państwo proponowane przez Rade listy rankingowe, ich ostateczny kształt opublikujemy po 21.06.2011 roku – po rozpatrzeniu przez Radę ewentualnych odwołań.

--------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.