O nas


Stowarzyszenie LGD Dolina Samy istnieje od 2008 roku. Powstało w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach unijnego programu LEADER.

Działamy na terenie czterech gmin – Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły i Tarnowo Podgórne. W swoich strukturach skupiamy przedstawicieli trzech grup społeczności lokalnej – samorządu, organizacji społecznych oraz rolników i przedsiębiorców.

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wybór operacji przewidzianych do dofinansowania w ramach Osi III PROW tj. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz na inne działania przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze naszego działania.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.