Aktualności

Strony: 64 [1]  2  3 > »

2021-10-27 Zaproszenie na Walne Zabranie - 24.11.2021 r.
Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 listopada 2021 roku o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
2. Ustalenie porządku obrad
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
6. Aktualizacja Statutu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy.
7. Dyskusja - omówienie bieżących prac Stowarzyszenia oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

Jednocześnie w związku ze wznowieniem bieżącej działalności Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o pisemne potwierdzenie członkowstwa w Stowarzyszeniu  na załączonej deklaracji dla osoby fizycznej lub osoby prawnej.

Potwierdzenie można przesłać pocztą/ kurierem na adres: Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Cerekwica, ul. Szamotulska 7; 62-090 Rokietnica lub na adres mailowy: biuro@dolinasamy.pl do dnia 19 listopada 2021 roku.

2021-06-30 Zaproszenie na Walne Zebranie
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.
2020-09-24 UWAGA!!! Zmiana terminu Walnego Zebrania
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że termin Walnego Zebrania Członków LGD Dolina Samy został zmieniony z dnia 30 września 2020 r. o godz. 17.00 na dzień 29 września 2020 r. o godz. 17.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strony: 64 [1]  2  3 > »
© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.